FDV

FDV er forkortelse for de 3 funksjonene i eiendomsvirksomhet:

 • Forvaltning
 • Drift
 • Vedlikehold

Disse funksjonene er meget vidfarende og gjelder alle former for eiendomsvirksomhet. Det vil si at alt som har med eiendommer og bygninger å gjøre er definert som en del av FDV, fra vurdering av kjøp eller bygging via daglig bruk og drift til avvikling, salg eller riving.

De viktigste oppgavene er å:

 • Organisere FDV funksjonene
 • Overvåke at kravene som stilles i lover og forskrifter oppfylles ( f. eks. Bygningsloven, Brannvernloven og internkontrollforskriftene )
 • Inngå og følge opp forsikringsavtaler
 • Overvåke arealutnyttelse og sørge for at den er god
 • Inngå og følge opp avtaler om utleie og leie av lokaler
 • Inngå avtaler med eksterne leverandører om forvaltningstjenester
 • Fakturere tjenester for interne  eksterne kunder
 • Utvikle eiendommene i henhold til brukernes ønsker og etter de strategiene som leder har trukket opp for eiendomsviksomhet
 • Holde daglig tilsyn med eiendommene
 • Hjelpe brukerne med små og store reparasjoner
 • Måke snø, strø, feie, klippe gress, flagge

Siden er under konstruksjon