Tjenester

Vi kan tilby alt av vaktmestertjenester til private, sameier og næringseiendommer.

Næringseiendommer

Effektiviser bedriftens hverdag med å la Johansen & Co ta over rutinemessige kontroller og vedlikeholdsarbeid ved din bedrift. Vi tar fullt ansvar for hele vedlikeholdet, og frigjør dermed bedriften for mye tid.

Vi kan tilby tjenester som bl.a:

 • Bygningsmessig vedlikehold (maling, snekring, renhold, osv)
 • Renhold av søppelcontainer
 • Skifte/vedlikehold av lysarmaturer
 • Intern flytting
 • Spyling/feiing
 • Løvraking
 • Plenklipping
 • Beplanting

Private / borettslag

Johansen & Co tilbyr vaktmestertjenester til private og borettslag. Det kan være alt fra enkeltoppdrag til faste avtaler. Vi kan også avlaste den faste vaktmesteren ved ferie eller sykdom.

Vi kan tilby tjenester som bl.a:

 • Legging av strie/tapet
 • Maling inne og ute
 • Legging av parkett
 • Bytting av dører/vinduer
 • Snømåking av tak
 • Renhold av uteareal
 • Søppelhåndtering
 • Plenklipping
 • Småsnekring

Dette er bare noe av det vi holder på med.
Er det noe du lurer på, ta kontakt!