Uteareal

  • Klipping av plener
  • Luking, gjødsling og kalking
  • Planting av trær, busker og planter
  • Opparbeidelse av grøntanlegg